Promotion of Arab Culture

Dear artists from Arab World,
one of the main goal of Croatian Arab Friendship Society is to promote Arab culture. We would like you to contact us and to present to us your art so that we can make programs and projects and to look for sponsores and donators. Also we woud like to present your art  to other festivals of culture in Croatia.

Please contac us at:

hrvatsko.arapsko@gmail.com

Poštovani umjetnici iz arapskog svijeta,
Jedan od glavnih ciljeva Hrvatsko arapskog  društva prijateljstva  je promicanje arapske kulture. Željeli bismo da nas kontaktirate i predstavite nam svoju umjetnost kako bismo mogli izraditi programe i projekte te tražiti sponzore i donatore.

Također željeli bi smo  predstaviti vašu umjetnost  drugim  kulturnim  festivalima  u Hrvatskoj.